Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, İsmail
dc.contributor.authorSağın, Seydi
dc.date.accessioned2019-05-28T12:44:06Z
dc.date.available2019-05-28T12:44:06Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/6320
dc.descriptionIn this study, pumice material obtained from Isparta region was prepared with two different particle size; 0-1 and 0-3 mm respectively. The test samples were produced in eleven different mixes. Cement (PKÇ 32,5) was used in two mixes and lime -gypsum other nine mixes as binden Superplastisizer and air entrainer were used for reduced W/B ratio and decreased porosity. Test samples were molded to 100x100x100 mm steel moulds. To achieve 6 cm slump, W/B ratio changed between 0,75 to 0,90. The samples were demolded after 24 hours and subjected to two different curing procedures. Each sample series divided in two groups, than one group of samples subjected to water curing for 28 days, and other groups of samples were autoclaved in a autoclave for 6 hours. At least six test samples were used for every test procedure. Porosity, bulk density, apparent density, water absorption and compressive strength values of the samples were determined.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Isparta yöresinden alınan pomza malzeme 0-1 mm ve 0-3 mm olmak üzere iki farklı tane boyutunda hazırlanmıştır. Deney örnekleri onbir farklı karışımda hazırlanmıştır. Karışımların ikisinde bağlayıcı olarak (PKÇ 32,5) çimentosu ve dokuz karışımda ise kireç-alçı kullanılmıştır. Su/bağlayıcı oranını azaltmak amacı ile süper akışkanlaştırıcı ve gözenek artırıcı katkı olarak hava sürükleyici kullanılmıştır. Karışımlar 10x10x10 cm çelik kalıplarda plastik kıvamda hazırlanmıştır. Karışımlarda ortalama 6 cm çökme sağlamak için S/B oranı 0,75 ile 0,90 arasında değişmiştir. Numuneler 24 saat sonra kalıplardan çıkarılarak iki farklı kür işlemine tabi tutulmuştur. Her bir numune serisi ikiye ayrılarak bir guruba 28 günlük su kürü, diğer guruba 6 saat basınçlı buhar (otoklav) kürü uygulanmıştır. Her bir deney serisi için en az 6 adet örnek kullanılmıştır. Örneklerin porozite, bulk yoğunluk, görünür yoğunluk, su emme ve basınç dayanımı değerleri belirlenerek sonuçlar değerlendirilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPomza, hafif beton blok, fiziksel özellikler.en_US
dc.titlePOMZA İLE ÜRETİLEN HAFİF BETON BLOKLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİen_US
dc.title.alternativeINVESTIGATION OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF LIGHT CONCRETE BLOCKS PRODUCED BY POMZAen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage66en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record