Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkbulut, Hüseyin
dc.contributor.authorGürer, Cahit
dc.date.accessioned2019-05-29T11:14:49Z
dc.date.available2019-05-29T11:14:49Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/6340
dc.descriptionBecause of continuously increasing of the world population, consumption trend and rapidly decreasing of raw material resources, the scientists question how existing resource can be used more economically ? In many countries, both private and puplic sectors have arranged diciplines. So, in the near future, the most important research subject will be the optimization of recycling of the resourcesConstruction industry leads the first position in point of necessity of raw materials and amount of waste. Particularly in marble industry,in average between 40 % and 60 % of marble blocks is wasted during the production process in quarries. 86000 m3 waste marble is created in marble quarry industry in Afyon region, alone.In this study, quarries in Afyon region occured waste that used raw material of aggregate and possible usage of asphalt pavements binder courses was investigated. Minerological-petrographical research, aggregate tests and hot mix asphalt tests were done to the aggregate which is produced from waste of marble and andesite quaary (A-B) and two diffrent control aggregate specimens(C-D) and results compared between A-B and C-D. As a result, the aggregates produced in the waste of marble quarry could be used in recycling in light or medium traficced asphalt pavements binder courses. This diminish a huge amount of economical and eniviromental consumption.en_US
dc.description.abstractDünya nüfusunun devamlı artışına paralel olarak artan tüketim anlayışı, sınırlı olan hammadde kaynaklarının hızla azalmaya başlaması sonucu mevcut kaynaklar daha ekonomik nasıl kullanılır sorusu yüksek sesle sorulmaya başlanmış, bir çok ülkede kamu ve özel sektör de yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bu itibarla, “kaynakların optimum şekilde değerlendirilmesi” şüphesiz geleceğin en önemli araştırma konusu olacaktır.İnşaat sektörü hammadde ihtiyacının en fazla ve dolayısıyla açığa çıkan atık miktarının en yüksek olduğu sektörlerden birisidir. Özellikle mermer sanayisinde ocaklarda blok çıkarma işlemi sırasında blok üretiminin ortalama % 40 ila % 60’ı mermer atığı olarak atılmaktadır. Ortalama bir hesapla Afyon bölgesinde sadece ocaklarda yıllık 86000 m3 parça atık meydana gelmektedir. Bu çalışmada Afyon ve civarında bulunan mermer ocaklarında meydana gelen parça atıklardan agrega üretilerek asfalt vii kaplamalardaki binder tabakasında kullanılabilirliği araştırılmıştır. Mermer ve andezit ocağı atıklarından üretilmiş agrega (A ve B) ve iki farklı şahit agrega (C,D) numunelerinde minerolojik-petrografik inceleme, agrega deneyleri ve sıcak karışım deneyleri yapılmış ve sonuçlar birbiriyle karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonunda mermer ocağı atıklarından üretilen agregaların hafif ve orta trafik hacimli asfalt kaplamaların binder tabakalarında değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır. Bu değerlendirmeyle önemli miktarlarda çevresel ve ekonomik yarar sağlanacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMermer, Atık, Agrega, Sıcak Karışım Asfalt.en_US
dc.titleATIK MERMER PARÇALARININ BİTÜMLÜ YOL KAPLAMALARINDA DEĞERLENDİRİLMESİen_US
dc.title.alternativeUSING WASTE MARBLES WITHIN THE ASPHALT PAVEMENTSen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage175en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record