Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKargıoğlu, Mustafa
dc.contributor.authorAvaz, Seda
dc.date.accessioned2019-05-31T06:05:51Z
dc.date.available2019-05-31T06:05:51Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/6380
dc.description.abstractAcı Göl ve Heybeli Kaplıcası çevresinden Haziran 2008’de toplanan Limonium türlerinin (L. globuliferum, L. effusum, L. lilacinum, L. iconicum, L. gmelinii) antimikrobiyal aktiviteleri ceviz ve fındıktan izole edilen 12 fungus ve 9 bakteri üzerinde denenmiştir. Çözücü olarak petrol eteri, diklormetan, metanol ve distile su kullanılmıştır. Limonium türlerinin ekstraktlarının mikotoksijenik fungusları inhibe ettiği görülmüştür. Yaprak ekstraktlarında en fazla inhibisyon etkinin Chatomium globosum’da, kök ekstraktlarında ise Aspergillus nigef de olduğu tespit edilmiştir. Micrococcus luteus, Limonium türlerinin kök ve yaprak ekstraktlarına karşı en duyarlı mikroorganizmadır.en_US
dc.description.abstractThe antimicrobial activity of Limonium species (L. globuliferum, L. effusum, L. lilacinum, L. iconicum, L. gmelinii) collected from Acı Göl and Heybeli Kaplıca environs in June 2008 were evaluated against to 12 fungi isolated from hazelnut and walnut and 9 bacteria. Petroleum ether, dihromethanol, methanol and distilated water were used as solvent. It was seen that Limonium species extracts inhibited mycotoxigenic fungi. It was determined that the most inhibition effect is on Chatomium globosum in leaf extractions, and the most inhibition effect is on Aspergillus niger in root exractions. Micrococcus luteus is the most sensitive microorganism against to leaf and root exracts of Limonium species.
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAfyonkarahisaren_US
dc.subjectLimonium
dc.subjectAntimikrobiyal Etki
dc.subjectAntifungal Etki
dc.subjectEkstraksiyon
dc.titleAfyonkarahisar’ da doğal olarak yetişen limonium mill türlerinin antimikrobiyal aktivitelerien_US
dc.title.alternativeAntimicrobial activities of limonium mill species growing in Afyonkarahisaren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage89en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record