Recent Submissions

 • J. Bentham'ın toplum sözleşmesi ve doğal haklar eleştirisi 

  Kaya, Mustafa (2019)
  Jeremy Bentham (1748-1832), Antik Yunan felsefesinde Aristip-pos ve Epikuros gibi filozoflar tarafından öne sürülen hazcı etiği, fayda ilkesi bağlamında yeniden yorumlayıp çağdaş bir etik ve hukuk teorisi geliştirmeyi ...
 • Şehir-Felsefe ilişkisi 

  Kaya, Mustafa (2019)
  İnsanların fiziksel bir mekânda bir arada yaşamalarının sonucu olarak teşekkül eden “şehir”, söz konusu bir arada oluşun ötesine taşan bir anlam alanına sahiptir. Bu toplu yaşamın ötesine taşan şeyin ne olduğu sorusu ...
 • Leibniz'de bilginin hayırseverliği olarak adalet 

  Kaya, Mustafa (2016)
  Leibniz'e göre biz insanlar dışındaki tüm varlıklar yalnızca Doğa’nın Alanı’na girer; biz insanlar ise çift uyruk avantajına sahibiz ve aynı zamanda İnâyet Alanı’nın yurttaşlarıyız. Böylelikle bizler Tanrı ile özel ...