Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖZTÜRK,Mehmet Oğuz
dc.contributor.authorİSLAM,Elif
dc.date.accessioned2019-06-19T10:14:21Z
dc.date.available2019-06-19T10:14:21Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/6653
dc.description.abstractBu çalışmada, müze meteryali olarak etil alkol ortamında korunan Ligula intestinalis (Pseudophyllidea, Cestoda) türünün, COI gen dizisi üzerinden moleküler tanımlaması yapılmıştır. Elde edilen genetik veriler, anatomik ve morfolojik özelliklerine göre teşhisi yapılan Ligula intestinalis türünün taksonomik konumunu doğrulamıştır. Bu süreçte COIA2 ve COIB2 primerleri kullanılmıştır. COI geninin 480 bp kısmi belirgin nükleotidleri, her örnekten doğrudan dizilenmiştir. Bir örnekteki bir C nükleotidi hariç, COI gen dizilerinde hiçbir nükleotid varyasyonu tespit edilmemiştir. COI geni hizalı nükleotid dizileri bakımından, bu araştırmanın L.intestinalis izolatları (MK286929-MK286934) ile bir AF153910.1 L.intestinalis izolatı arasında %7 farklılık bulunmuştur. Bu çalışma sonuçları ile etanolde fikse edilen ve uzun süre etanolde korunan L.intestinalis gDNA'larının hasar görmediği ve rutin olarak çoğaltılabildiği gösterilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the molecular identification of the Ligula intestinalis (Pseudophyllidea, Cestoda) species, which is protected as a material in the ethyl alcohol environment, was carried out on the COI gene sequence. The genetic data obtained confirmed the taxonomic position of the Ligula intestinalis species, which was diagnosed according to anatomical and morphological characteristics. In this process, COIA2 and COIB2 primers were used. primers were used in this process. 480 bp partial certain nucleotides of the COI gene was sequenced directly from each sample. Except for a C nucleotide in a sample, no nucleotide variation was detected in the COI gene sequences. In terms of COI aligned nucleotide sequences, a difference of 7% was found between the L. intestinalis isolates (MK286929-MK286934) from this study and an AF153910.1 L. intestinalis isolate. Ligula intestinalis. The present data showed that L.intestinalis gDNAs fixed and preserved in ethanol for a long time were not damaged and routinely reproduced.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCOIen_US
dc.subjectDNAen_US
dc.subjectLigula intestinalisen_US
dc.subjectpolimeraz zincir reaksiyonuen_US
dc.titleDna dizisi tabanlı olarak lıgula ıntestınalıs l.'in moleküler tanımlamasıen_US
dc.title.alternativeMolecular characterızatıon of lıgula ıntestınalıs l. Based on dna sequencesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen-Edebiyat Fakültesien_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage35en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record