Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBaybura, Tamer
dc.contributor.authorGerboğa, Uğur Can
dc.date.accessioned2019-10-14T06:48:08Z
dc.date.available2019-10-14T06:48:08Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7080
dc.description.abstractGünümüz de nüfus sayısında ki hızlı atrışların yol açtığı yerleşim yerlerindeki genişleme nedeniyle buradaki iletişim ulaşım ile sağlanmaktadır. Bundan ötürü ulaşım hayatımız da önemli bir konuma yerleşmiştir. Genişleyen yerleşim yerlerinden ötürü şimdiki imkanlar her geçen gün taleblerimize daha az karşılık vermektedir. Bu nedenle teknolojideki gelişmelerle doğru orantılı olarak alternatif yolar aranmaktadır. Aranan alternatif yollardaki amaç zamanı verimli kullanılmasıdır. Teknelojideki gelişmelerle paralel olarak Harita Mühendisliğindeki uygulamalarda yeni teknikler geliştirilmiştir. Teknolojideki gelişmelerle hassas ve hızlı ölçümler yapılarak daha doğru sonuçlar elde edildiği sistemler geliştirilebilecektir. Bu nedenle günümüz teknolojisine uygun ekipmanların desteğiyle konuma bağlı veri üretiminin önemi artmaktadır. Bu sebeble Harita Mühendisliğin de kullanılmakta olan lazer tarayıcıların daha fazla geliştirilmesi sağlanmaktdır. Bu aletler bir taşıyıcı araca sabitlenerek (sabit bir istasyon, araç, tren, gemi vb.) farklı çeşitlere göre oluşan çeşitli ölçme hızları ve buna bağlı olarak ortayaçıkan nokta bulutlarının insan gücü ve zamandan tasarruf ederek veri toplamamızı sağlamaktadır. Lakin şuanda kullanılan sistemlerin maliyetlerin yüksek olması bu teknolojik cihazlardan yararlanmamızın önüne geçmektedir. Bu çalışmada; maden sahası çalışmalarında , tünel inşaatlarında veya herhangi bir yapı projesi şantiyelerinde tasarlanmış olan düşük maliyetli yarı otomatik kesit alma aleti aracılığıyla anlık olarak kesit oluşturabilmesi ve arazide anlık alan ve hacim hesabı yapmak amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen çalışmada tasarlanmış olan düşük maliyetli yarı otomatik kesit alma aleti ile ne kadar dolgu ne kadar kazı yapıldığının hesaplanması,arazide yapılan okumaların anlık olarak kesit haline dönüştürülmesi sağlanmıştır. Bu tasarlanan alet ile dönemimizde kullanılan uygulamalara çeşitlilik olarak tasarlanacak uygulamalarda söz edildiği gibi; zaman ve insan gücünden tasarruf ederek ölçme tekniğinin daha kısa zamanda ve istenilen amaca uygun doğrulukta kullanılacak bir sistemin daha ucuz maliyetle tasarlanmıştır. Bu tasarlanan sistem yardımıyla ekstra zaman harcamadan anlık olarak arazide yaptığın işlerin kesitleri ve kübaj hesaplarıda bu sistem yardımıyla yapılmış olmaktadır.en_US
dc.description.abstractToday, rapid population growth brings rapid growth in settlements. The rapid growth of the settlements necessitates the adaptation of inter-regional transportation services to this speed. In order to adapt to this speed, map engineers follow the current technologies and develop the technology that will be useful for their own business. Today, machinery and equipment for more accurate and faster field measurements are being developed by using newly developed technologies. Thanks to the convenience of these new equipment and machines, location-based data production is becoming more important. Laser scanners; which are used by the map engineers for location based data generation, can be used by mounting on a platform (fixed station, vehicle, train, ship, etc.), according to different situations, different measuring speeds can be observed and the resulting point density can increase. Laser scanners are used in order to save manpower and time in data collection. However, the high cost of these systems prevents engineers from using these technological devices. In this study; It is aimed to create cross sections with a semi-automatic laser scanning system by instantaneous calculation of area and volume in mining works, tunnel constructions or construction of a building project. As an application, A low cost semi-automatic cross-sectional system is used. The readings in the field are instantly converted into cross-sections by calculating how much filling and how much excavation is done. As a result; an alternative to the applications used today; a system is designed with cheaper cost which has provide accurate results in a short period of time and with low manpower as it is in the current technology level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDüşük Maliyeten_US
dc.subjectYarı Otomatik Lazer Entegreli Sistemen_US
dc.subjectKesit Çıkarımıen_US
dc.subjectKübaj Hesabıen_US
dc.subjectDolguen_US
dc.subjectYarmaen_US
dc.subjectAlanen_US
dc.subjectHacimen_US
dc.subjectZamandan Tasarrufen_US
dc.titleTasarlanmış olan düşük maliyetli yarı otomatik kesit alma aletinin kübaj hesabında uygulanması üzerine bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeA study on the application of the designed low cost semi-automatic sectioning device to the cubage calculationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage32en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record