Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTiryakioğlu, İbrahim
dc.contributor.authorUmutlu, Ali İhsan
dc.date.accessioned2019-10-30T07:32:49Z
dc.date.available2019-10-30T07:32:49Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7114
dc.description.abstractBatı Anadolu, geçmişten bugüne kadar birçok şiddetli depremden etkilenmiştir. Bu şiddetli depremler Büyük Menderes, Gediz ve Denizli/Pamukkale grabenleri çevresinde yoğunluklu olarak görülmüştür. Depremlerin menfi tesirlerini azaltmak veya minimuma indirebilmek için, depremlere neden olan levha hareketlerinin incelenmesi gereklidir. Manisa ili Sarıgöl ve Alaşehir ilçe merkezleri ve çevresi deprem riski olan bölgelerden birisidir. Bugüne kadar, Gediz Grabenin doğu kesiminde ayrıntılı olarak jeodezik çalışmalar gerçekleştirilmemiştir. Çalışma bölgesinde tektonik hareketler sonucu deformasyon etkisinde kalan bölge, GNSS yöntemi ile geçmiş yılların verileri kullanılarak ve iki yıl (2017 ve 2018 yıllarında) takip edilmiştir. GNSS ölçülerinin değerlendirilmesi aşamasında GAMIT/GLOBK yazılımı kullanılmıştır. GNSS sonuçlarından elde edilen yatay hız bileşenleri 18 mm/yıl ile 29 mm/yıl arasında, düşey hızlar ise -15 mm/yıl ile -108 mm/yıl arasında hesaplanmıştır. GNSS verilerinin değerlendirilmesi sonucu bölge tektoniğine uygun sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan gerinim analizinde bölgede G-K rejiminin baskın olduğu görülmüştür. Gerinim analiz sonuçlarından elde edilen Jeodezik Deprem Tekrarlama Haritaları incelendiğinde 6 dan büyük depremlerin tekrarlama periyodu 39-100 yıl arasında hesapanmıştır.en_US
dc.description.abstractWestern Anatolia has been affected by many severe earthquakes from past to present. These severe earthquakes have occurred intensively around Büyük Menderes, Gediz and Denizli / Pamukkale grabens. In order to reduce or minimize the negative effects of earthquakes, it is necessary to examine the plate movements causing earthquakes. Sarıgöl and Alaşehir district centers in Manisa province are ones of the regions with earthquake risks. To date, no detailed geodetic studies have been conducted in the eastern part of the Gediz Graben. The region under the effect of deformation as a result of tectonic movements in the study area was followed by using the GNSS data of previous years and two years (in 2017 and 2018). GAMIT/GLOBK software was used to evaluate GNSS measurements. The horizontal velocity components obtained from the GNSS results were calculated between 18 mm/yr and 29 mm/yr, and the vertical velocities components were calculated between -15 mm / year and -108 mm/year. As a result of the evaluation of GNSS data, suitable results were obtained for the region tectonics. Strain analysis showed that G-K regime was dominant in the region. When the Geodetic Earthquake Repetition Maps obtained from the strain analysis results were examined, the repetition period of earthquakes greater than 6 was calculated between 39-100 years.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDepremen_US
dc.subjectKüresel Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS)en_US
dc.subjectAlaşehir Fayıen_US
dc.subjectGamit/Globken_US
dc.titleAlaşehir ( Manisa ) bölgesindeki gerinim alanların jeodezik verilerden belirlenmesien_US
dc.title.alternativeMonitoring of tectonics movements of gediz fault with gnss observationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage44en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record