Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorMehmet Hatipoğlu
dc.contributor.authorAhmet Cahit Sarıcalar
dc.date.accessioned2019-11-15T08:30:25Z
dc.date.available2019-11-15T08:30:25Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7158
dc.description.abstractDisiplin denildiğinde her ne kadar aklımıza zorlayıcı tedbirler ve cezalar gelse de modern toplumlarda düstur ve kurallara uyma anlamında disiplin söz konusudur. Disiplinin hukuk alemine yansıması olan disiplin yaptırımlarının temel amacı, kamu hizmetlerinde düzeni ve sürekliliği sağlayarak kamu yararını gerçekleştirmektir. Kamu yararının soyut bir kavram olması idari yargı mercilerinin denetim yaparken amaç unsurundaki sakatlıklarını tespit etme konusunda işini zorlaştırmaktadır. Çalışmamızda idari işlemin unsurlarından yola çıkarak amaç unsuruna yönelik ilkeler ve görüşler bir araya getirilmiştir. Bu itibarla amaç unsurunu ortaya koyarken kamu yararı hedefinin sadece disiplin cezalarıyla sağlanamayacağı disiplin yaptırımlarının nitelikli ve liyakatli amirler eliyle yapıcı bir niteliğe kavuşturulması gerektiği ve kurumlarda verimliliğin artırılması için sadece cezalandırma yoluna değil ödüllendirme yoluna da gidilmesi gerektiği ortaya konulmuşturen_US
dc.description.abstractWhen talking about discipline, although there are compelling measures and punishments in our minds, there is discipline as a term in the modern societies in terms of obeying the principles and rules. The main purpose of the discipline to judicial realm, called disciplinary sanctions, is to to achieve public interest by providing order and continuity in public services. Public interest makes it difficult for administrative jurisdictions to identify their disability in the juridical purpose of conducting audits. In this study, the principles and opinions for the purpose element, based on the elements of the administrative process, are brought together. In this respect, it has been shown that the objective of public interest cannot be achieved only with disciplinary punishments should be attained at the same time as a constructive character by qualified and capable judges and it is revealed to be chosen not only the way of punishment but also rewarding in order to increase efficiency in the institutions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDisiplin hukukuen_US
dc.subjectamaç unsuruen_US
dc.subjectdisiplin işlemien_US
dc.titleDisiplin işlemlerinde amaç unsuruen_US
dc.title.alternativeThe juridical purpose factor ın disciplinary actionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSarıcalar, Ahmet Cahit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record