Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKandemir Tuğrul
dc.contributor.authorKarataş Hilal
dc.date.accessioned2019-11-29T07:40:17Z
dc.date.available2019-11-29T07:40:17Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7333
dc.description.abstractÜlkelerin finans sisteminin sağlıklı bir yapıda olması, o ülkedeki bankacılık sistemi ile yakından ilgilidir.Çünkü bankalar finansal sistemin en önemli yapı taşıdır. Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören 2 Katılım Bankası ve 12 Mevduat Bankasının 2004-2014 yılları arasındaki performansı Çok Değişkenli Karar Verme yöntemleriyle incelenmiştir. Çalışmada GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ, TOPSIS ve VIKOR analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ yöntemine göre, en yüksek performansa sahip banka Vakıfbank, en düşük performansa sahip banka ise Şekerbank olmuştur. Vakıfbank TOPSIS analizine göre yine en yüksek performanslı banka olarak karşımıza çıkmıştır. TOPSIS analizine göre düşük performansa sahip banka Bank Asya olmuştur. Son olarak VIKOR yönteminde ise en yüksek performans Denizbank’a aittir. Performansı en düşük banka ise Albaraka Türk olarak belirlenmiştir. Genel bir değerlendirme yapıldığında, bankacılık sektörünün karlı bir yapısı olduğunu ve her geçen gün büyüdüğünü söylemek mümkündür. Ancak Bank Asya’nın son dönemde yaşadığı sıkıntılı süreçler performansının düşmesine neden olmuş ve böylece bu banka beklenen performansı sergileyememiştir.en_US
dc.description.abstractThe structure of healthy financial system in the countries is closely related to the banking system in these countries. Because banks are the most important building stone of the financial systems. In this study, performances of the 2 participation banks, 12 deposit banks which are traded in BIST, have been examined with multi-criteria decision-making methods. In this study Gray Relational analysis, TOPSIS and VIKOR analysis methods were used. According to GRAY methods Vakıfbank has the highest performance whereas Şekerbank has the lowest. Also according to TOPSIS analysis, it can be seen that Vakıfbank still has the highest performance. However, according to the TOPSIS analysis, Bank Asya has the lowest performance. In VIKOR method Denizbank has the highest performance and Albaraka Türk has the lowest. In conclusion, the structure of the banking sector is profitable and it can be said that the sector is growing in each passing day. However Bank Asya’s troubled situation caused a decline in its performance and this bank could not exhibit the expected performance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKatılım Bankacılığı,en_US
dc.subjectMevduat Bankaları,en_US
dc.subjectTOPSISen_US
dc.titleKatılım bankaları ile mevduat bankaları finansal performanslarının çok değişkenli karar verme yöntemleri ile karşılaştırılması: Borsa İstanbul’da işlem gören bankalar üzerine bir uygulama (2004-2014)en_US
dc.title.alternativeThe comparıson of fınancıal performances of partıcıpatıon and deposıt banks by mutıvarıate decısıon makıng methods: An applıcatıon on the banks traded ın Istanbul exchange (2004-2014)en_US
dc.title.alternativeThe comparison of financial performances of participation and deposit banks by mutivariate decision making methods: An application on the banks traded in Istanbul exchange (2004-2014)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKarataş, Hilal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record