Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBilici Özkan, Vildan
dc.contributor.authorYönetken, Ahmet
dc.contributor.authorErol, Ayhan
dc.date.accessioned2019-12-17T08:12:34Z
dc.date.available2019-12-17T08:12:34Z
dc.date.issued10.09.2019en_US
dc.identifier.urihttps://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/52-KM101.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7484
dc.description.abstractIn this study, the effect of SiC reinforcement on the mechanical, physical properties and microstructure of copper matrix composite contact material was investigated with ultrasonic measurements. The composite materials containing 3-12 vol% SiC reinforced Cu matrix were produced by using the powder metallurgy method. Ultrasonic testing (UT) is one of the most widely used non-destructive testing techniques for the characterization and the evaluation of materials. Also, for the ultrasonic measurements one of the non-destructive methods; pulse-echo technique is used. Changes in ultrasonic velocity, attenuation, Young's modulus and hardness are observed in heat-treated material at pure copper and different SiC reinforcement on copper matrix composite ratio. As a result, the ultrasonic characterizations (longitudinal and shear velocity, attenuation and Young's modulus) and hardness values in all composites increased by the increment in the SiC reinforcement. It is observed that Cu-SiC composites with SiC reinforcements revealed better mechanical properties than pure copper materials.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, bakır matriks kompozit temas malzemesinin mekanik, fiziksel özellikleri ve mikro yapısı üzerindeki SiC takviyesinin etkisi ultrasonik ölçümlerle incelenmiştir. % 3-12 oranında SiC takviyeli Cu matrisi içeren kompozit malzemeler toz metalurjisi yöntemi kullanılarak üretilmiştir. Ultrasonik test (UT) malzemelerin karakterizasyonu ve değerlendirilmesi için en yaygın kullanılan tahribatsız muayene tekniklerinden biridir. Ayrıca, ultrasonik ölçümler için tahribatsız yöntemlerden biri olan Pulse-eko tekniği kullanılmıştır. Isıl işlem görmüş malzemede saf bakır ve bakır matriks kompozit oranı üzerinde farklı SiC takviyesinde ultrasonik hızında, zayıflamada, Young's modülünde ve sertlikte değişiklikler gözlenmiştir. Sonuç olarak tüm kompozitlerde, ultrasonik karakterizasyonlar (boyuna ve enine hız, zayıflama ve Youngmodülü) ve sertlik değerleri SiC takviyesindeki artış ile artmıştır. SiC takviyeli Cu-SiC kompozitlerinin saf bakır malzemelerden daha iyi mekanik özellikler gösterdiği görülmüştür.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUltrasonic Propertiesen_US
dc.subjectCu-Sic Compositesen_US
dc.subjectHardnessen_US
dc.subjectYoung’s Modulusen_US
dc.subjectUltrasonik Özellikleren_US
dc.subjectCu-Sickompozitleren_US
dc.subjectSertliken_US
dc.subjectYoung’s Modülüen_US
dc.titleCu-SiC kompozitlerin mekanik özelliklerinin ultrasonik kullanılarak karakterizasyonuen_US
dc.title.alternativeCharacterization of mechanical properties of Cu-SiC composites using ultrasonicsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-3077-2103en_US
dc.authorid0000-0003-1844-7233en_US
dc.authorid0000-0002-4157-2932en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.startpage398en_US
dc.identifier.endpage403en_US
dc.identifier.issueÖzel Sayıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBilici Özkan, Vildan
dc.contributor.institutionauthorYönetken, Ahmet
dc.contributor.institutionauthorErol, Ayhan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [17]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record