Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYönetken, Ahmet
dc.contributor.authorBilici Özkan, Vildan
dc.contributor.authorErol, Ayhan
dc.date.accessioned2019-12-20T07:12:42Z
dc.date.available2019-12-20T07:12:42Z
dc.date.issued10.09.2019en_US
dc.identifier.citationYönetken, A., Bilici Özkan V., Erol, A., 2019. Correlation between poisson's ratio, hardness and elastic moduli of Ti-Cr-Co composite materials, Afyon kocatepe üniversitesi fen ve mühendislik bilimleri dergis, 19, Special Issue,404-409en_US
dc.identifier.urihttps://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/53-KM102.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7566
dc.description.abstractÇalışma, Ti-Cr-Cokompozit malzemelerin ultrasonik özelliklerini araştırmayı amaçlamaktadır. Deneysel olarak üretilen ve literatürden toplanan verilere dayanarak, Ti-Cr-Cokompozit numuneleri için Young modülü, Kayma Modülü ve Poisson oranı arasında bir ilişki kurulmuştur. Poisson’ın oranının, borlanmış ve borlanmamış Ti-Cr-Cokompozitlerde artan ultrasonik hız ile yaklaşık olarak azaldığı bulunmuştur. Ayrıca, Youngmodülünde ve kayma modülünde, sertleşmemiş ve sertleştirilmiş Ti-Cr-Cokompozit örneklerinin sertliğindeki değişimler incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractStudy aims to investigate the ultrasonic properties of Ti-Cr-Co composite materials. A correlation between Young's modulus, Shear Modulus and Poisson’s ratio has beenestablished for Ti-Cr-Co composite samples, based on the data produced experimentallyandcollected from the literature. Poisson’s ratio has been found to approximelydecrease with increasing ultrasonic velocity in borided and non-borided Ti-Cr-Co composites. Also, the variations in Young's modulus and shear modulus with hardness of non-borided and borided Ti-Cr-Co composites samples are investigated, respectively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSertliken_US
dc.subjectPoisson’sratioen_US
dc.subjectShearmodulusen_US
dc.subjectHardnessen_US
dc.subjectYoung’s Modulusen_US
dc.subjectUltrasonic Velocityen_US
dc.subjectUltrasonik Hızen_US
dc.subjectPoisson Oranıen_US
dc.subjectYoung’s Modülüen_US
dc.subjectKayma Modülüen_US
dc.subjectYoung’smodulusen_US
dc.titleTi-Cr-Co kompozit malzemelerin poisson oranı, sertliği ve elastik modülleri arasındaki korelasyonen_US
dc.title.alternativeCorrelation between poisson's ratio, hardness and elastic moduli of Ti-Cr-Co composite materialsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon kocatepe üniversitesi fen ve mühendislik bilimleri dergisien_US
dc.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-1844-7233en_US
dc.authorid0000-0002-3077-2103en_US
dc.authorid0000-0002-4157-2932en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.startpage404en_US
dc.identifier.endpage409en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYönetken, Ahmet
dc.contributor.institutionauthorBilici Özkan, Vildan
dc.contributor.institutionauthorErol, Ayhan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [17]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record