Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKurtuluş, Recep
dc.contributor.authorKavas, Taner
dc.date.accessioned2020-01-20T07:18:19Z
dc.date.available2020-01-20T07:18:19Z
dc.date.issued28.10.2019en_US
dc.identifier.citationKURTULUŞ, Recep & KAVAS, Taner (2019) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Gd2O3 ve La2O3 katkılı atık ambalaj camının radyasyon zırhlama uygulamalarında kullanılabilirliğinin araştırılması, Özel Sayı (219-224)en_US
dc.identifier.urihttps://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/28-CS112.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8132
dc.description.abstractIn this study, the usability of soda-lime-sand glass added separately with two different oxides as Gd2O3 and La2O3 in radiation shielding applications was investigated. Both additives were added separately at 0.005 %, 0.05 % and 0.5 % by weight and the melting process was achieved by providing homogeneous mixture. Then, density, molar volume and linear attenuation coefficient measurements were carried out. As a result, the density value of 2.8033 g/cm3 and linear attenuation coefficient value of 8.11 cm-1 were obtained with 0.5 % Gd2O3 addition and therefore the usability of waste packaging glass in low energy radiation shielding applications was observed.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Gd2O3 ve La2O3 olarak iki farklı oksitle ayrı ayrı katkılandırılmış atık ambalaj camının radyasyon zırhlama özellikleri üzerine kullanılabilirliği araştırılmıştır. Her iki katkı % 0.005, % 0.05 ve % 0.5 kütlece oranlarında ayrı ayrı eklenmiş ve homojen karışım sağlanarak ergitme süreci gerçekleştirilmiştir. Daha sonra yoğunluk, molar hacim ve doğrusal zayıflama katsayısı ölçümleri yapılmıştır. Sonuç olarak, 2.8033 g/cm3 yoğunluk değeri ve 8.11 cm-1 doğrusal zayıflatma katsayısı değeri % 0.5 katkılı Gd2O3 cam kompozisyonu ile elde edilerek atık ambalaj camının düşük enerjili radyasyon zırhlama uygulamalarında kullanılabilirliği görülmüştür.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAttenuationen_US
dc.subjectGlassen_US
dc.subjectRadiationen_US
dc.subjectGd2O3en_US
dc.subjectLa2O3en_US
dc.subjectCamen_US
dc.subjectRadyasyonen_US
dc.subjectZırhlamaen_US
dc.titleGd2O3 ve La2O3 katkılı atık ambalaj camının radyasyon zırhlama uygulamalarında kullanılabilirliğinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeAn investigation on usability of waste container glass with Gd2O3 and La2O3 addition in radiation shielding applicationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-1070-8451en_US
dc.authorid0000-0002-3206-9278en_US
dc.identifier.volume2019 Özel Sayıen_US
dc.identifier.startpage219en_US
dc.identifier.endpage224en_US
dc.identifier.issueÖzel Sayıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKurtuluş, Recep
dc.contributor.institutionauthorKavas, Taner


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [6]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record