Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBozyurt, Okan
dc.contributor.authorÖzdemir, Mehmet Ali
dc.date.accessioned2020-01-20T14:18:07Z
dc.date.available2020-01-20T14:18:07Z
dc.date.issuedHaz 2017en_US
dc.identifier.citationBozyurt, Okan, Özdemir, Mehmet Ali (2017). Arktik Salınımın Yıllar Arası Gösterdiği Eğilimler ile Türkiye’de Minimum Ortalama Sıcaklık Değerleri Üzerindeki Etkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 123-135.en_US
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.5578/jss.54124
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8149
dc.description.abstractTürkiye’de boydan boya seçilen 32 istasyondan alınan aylık minimum ortalama sıcaklık değerleri ile arktik salınım indis değerleri arasında anlamlı negatif bir korelasyon olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte Türkiye’nin batısına gidildikçe istasyonların arktik salınıma verdiği tepki giderek ilginç bir şekilde değişmekte, korelasyon anlamlık dereceleri daha zayıf hale gelmektedir. Korelasyon değerleri üzerinde karasal, denizel faktörlerin açık etkilerinin olduğunu görmekteyiz. Bu etki sıcaklık değerleri ile atmosferik salınımlar arasında daha net bir şekilde görülmektedir. Arktik salınım özellikle karasal iklimin egemen olduğu yerlerde bulunan istasyonların sıcaklık değerleri üzerinde etkilidir. Öte yandan denizel iklimin egemen olduğu alanlarda yer alan istasyonlarda bu etki ya çok zayıf ya da çok anlamsız bir korelasyon şeklindedir. Genel olarak aylık minimum ortalama sıcaklık değerleri ile arktik salınım indis değerleri arasında negatif bir korelasyon mevcuttur. Başka bir ifade ile arktik salınım indis değerleri düştükçe Türkiye’de aylık minimum ortalama sıcaklıklar artmaktadır. Arktik salınımın Türkiye’deki istasyonların aylık minimum ortalama sıcaklık değerleri üzerindeki etkileri barizdir. Eğilimler Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında anlamlıdır.en_US
dc.description.abstractIt has been observed that there is a significant negative correlation between arctic oscillation’s index values and the monthly mean minimum temperature values taken from the 32 stations chosen across Turkey. However, more interestingly the reaction of the stations to the Arctic Oscillation and the degree of the significance of the correlations become weaker as we move in a west direction. We also see that the factors of continentality-maritim have also obvious effects on the correlation values. This effect is more clearly seen between the temperature values and the atmospheric oscillations. The Arctic Oscillation is particularly effective on the temperatures from the stations located in areas where continental climate prevails. On the other hand, this effect is either too weak or gives an insignificant correlation in the stations located in areas where maritime climate prevails. Generally there is a negative correlation between the monthly minimum mean temperature values of the stations and the index value of the Artic Oscillation. In other words, as the index values of the Arctic Oscillation decrease, the monthly mean minimum temperatures in Turkey increase. The Effects of Arctic Oscillation over monthly minimum mean temperature values of the stations in Turkey are clear. Trends are significant in December, january February and march.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.5578/jss.54124en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArktik Salınımen_US
dc.subjectAylık Minimum Ortalama Sıcaklıken_US
dc.subjectKorelasyonen_US
dc.subjectİdis Değerien_US
dc.subjectKarasallık, Denizelliken_US
dc.subjectArctic Oscillationen_US
dc.subjectMonthly Minimum Mean Temperatureen_US
dc.subjectCorrelationen_US
dc.subjectIndex Valueen_US
dc.subjectContinentaliteen_US
dc.subjectMaritimeen_US
dc.titleArktik salınımın yıllar arası gösterdiği eğilimler ile Türkiye’de minimum ortalama sıcaklık değerleri üzerindeki etkilerien_US
dc.title.alternativeArctic oscillation’s many years trends and the effects of arctic oscillation over minimum mean temperature values in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentFen-Edebiyat Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-7261-6125en_US
dc.authorid0000-0003-2095-5683en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.startpage123en_US
dc.identifier.endpage135en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBozyurt, Okan
dc.contributor.institutionauthorÖzdemir, Mehmet Ali


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record