Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBaşpınar, M. Serhat
dc.contributor.authorÖzçatal, Melih
dc.date.accessioned2020-11-19T08:02:28Z
dc.date.available2020-11-19T08:02:28Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8462
dc.description.abstractAlüminyum Titanat (Al2TiO5), düşük ısıl iletkenlik katsayısına ve yüksek ısıl şok direncine sahip seramik bir malzemedir. Al2TiO5, yaklaşık 1300 °C’nin üzerinde kararlı olan bir fazdır, bu sıcaklığın altında ayrışma göstermektedir. Ayrıca, Al2TiO5’in sinterlemesi süresince oluşan mikro çatlaklar düşük mekanik dayanıma neden olmaktadır. Mekanik özelliklerin iyileştirilmesi ve Al2TiO5 fazını ısıl olarak kararlı hale getirmek amacıyla çeşitli oksit katkı malzemeleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada katkı malzemesi olarak SiO2, MgO ve Fe2O3 kullanılmış, gözeneklilik, faz kompozisyonu, eğme dayanımı, mikroyapı, ısıl şok dayanımı üzerindeki etkileri araştırılmış ve ayrıca ısıl kararlılık ile ilgili çıkarımlar yapılmıştır. Numuneler tek eksenli bir pres vasıtasıyla şekillendirilmiş, 1450 °C’de ve 1600 °C’de 3 saat sinterlenerek farklı kompozisyonlarda numuneler elde edilmiştir. Aynı şartlar altında üretilmiş numunelere yapılan katkıların, sinterleme, ısıl şok dayanımı ve ısıl kararlılık davranışına olan etkileri değerlendirildiğinde, katkı oranları ve sinterleme sıcaklığına bağlı olarak çok değişken bir davranış gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, SiO2, MgO ve Fe2O3 ilavesi Al2TiO5 seramiklerinin ısıl kararlılık özelliklerinin iyileştirilmesinde etkin bir rol oynamıştır.en_US
dc.description.abstractAluminum Titanate (Al2TiO5) is a ceramic material with low thermal conductivity coefficient and high thermal shock resistance. Al2TiO5 is a phase which is stable above about 1300 °C, showing decomposition below this temperature. In addition, the micro cracks formed during the sintering of Al2TiO5 lead to low mechanical strength. Various oxide additives are used to improve mechanical properties and to stabilize the Al2TiO5 phase. In this study, SiO2, MgO and Fe2O3 were used as additives and their effects on porosity, phase composition, bending strength, microstructure, thermal shock resistance were investigated and inferences were made about thermal stability. The samples were shaped by an uniaxial press, sintered at 1450 °C and 1600 °C for 3 hours to obtain different samples of compositions. It was determined that sintering, thermal shock resistance and thermal stability behaviors of the samples produced under same conditions vary depending on the ratio of additives and sintering temperature. As a result, the addition of SiO2, MgO and Fe2O3 has played an active role in improving the thermal stability properties of Al2TiO5 ceramics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAl2TiO5en_US
dc.subjectSinterlemeen_US
dc.subject3 Nokta eğme dayanımıen_US
dc.subjectIsıl şok dayanımıen_US
dc.subjectIsıl kararlılıken_US
dc.titleAlüminyum titanat seramiklerinin ısıl kararlılık özelliklerinin incelenmesi ve iyileştirilmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation and improvement of thermal stability properties of aluminum titanate ceramicsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzçatal, Melih


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Doktora Tezleri [44]
    Fen Bilimleri Enstitüsü'ne ait Doktora Tezlerini içerir.

Show simple item record