Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEvcin, Atilla
dc.contributor.authorCantürk, Hafize
dc.date.accessioned2021-03-11T08:19:14Z
dc.date.available2021-03-11T08:19:14Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8569
dc.description.abstractBiyomalzemelerin geliştirilmesi için ince film kaplama yöntemleri kullanılarak malzeme yüzeyinde koruyucu katmanlar oluşturulmaktadır. Sol-jel yöntemi, ince film kaplama yöntemlerinden biridir. Organik-inorganik hibrit kaplama malzemelerinin hazırlanması için sol-jel yaygın şekilde kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada, saf titanyum ve Ti6Al4V alaşımının yüzey özelliklerinin, sol-jel daldırma kaplama yöntemi ile geliştirilmesi amaçlanmıştır. Saf titanyum ve Ti6Al4V alaşımının yüzeyinde TMSPM (3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate) ve GLYMO (3-(Glycidoxypropyl)trimethoxysilane) silan bağlayıcı ajan kullanılarak saf, titanyum alkoksit katkılı, zirkonyum alkoksit katkılı ve bor alkoksit katkılı ince filmler oluşturulmuş ve oluşturulan kaplamaların yüzey özellikleri incelenmiştir. TMSPM silan ajan kullanılarak elde edilen filmlere UV kürleme, GLYMO silan ajan kullanılarak elde edilen filmlere ise termal kürleme yapılmıştır. Hazırlanan filmlerin karakterizasyonu için Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), yüzey pürüzlülük ölçümü, temas açısı ölçümü (CA), biyoaktivite ve korozyon testleri yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractFor the development of biomaterials, protective layers are formed on the material surface using thin film coating methods. Sol-gel method is one of the thin film coating methods. Sol-gel is a widely used method for preparing organic-inorganic hybrid coating materials. In this study, it is aimed to improve the surface properties of pure titanium and Ti6Al4V alloy by sol-gel dip coating method. On the surface of pure titanium and Ti6Al4V alloy, thin films with TMSPM (3- (Trimethoxysilyl) propyl methacrylate) and GLYMO (3- (Glycidoxypropyl) trimethoxysilane) silane binding agent were formed with pure, titanium alkoxide and zirconium alkoxide and boron alkoxide and the surface properties of the formed coatings were examined. Films obtained using TMSPM silane agent were UV cured and films obtained using GLYMO silane agent were thermally cured. Scanning Electron Microscope (SEM), surface roughness measurement, contact angle measurement (CA), bioactivity and corrosion tests were performed for the characterization of the prepared films.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTien_US
dc.subjectMetalik implanten_US
dc.subjectKorozyonen_US
dc.subjectBiyouyumluluken_US
dc.subjectKaplamaen_US
dc.titleTi ve Ti6Al4V alaşımının biyouyumluluk ve korozyonu üzerine yüzey modifikasyonunun etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of surface modification on corrosion and biocompatibility of Ti andTi6Al4V alloyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage61en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorCantürk, Hafize


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record