Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemirbüker Kavak, Dilek
dc.contributor.authorAkdeniz, Bilge
dc.date.accessioned2021-09-22T10:21:55Z
dc.date.available2021-09-22T10:21:55Z
dc.date.issued31.12.2019en_US
dc.identifier.citationDemirbüker Kavak, D. & Akdeniz, B. (2019). Physicochemical Characteristics and Antioxidant Capacity of Traditional Yogurt Fortified with Grape (Vitis vinifera L.) Seed Extract at Different Levels . Kocatepe Veterinary Journal , 12 (4) , 389-395 . DOI: 10.30607/kvj.596784en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/kvj/issue/48417/596784
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30607/kvj.596784
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/9215
dc.description.abstractThe aim of this study is to obtain the grape seed extract with high antioxidant activity and to investigate the quality characteristics of traditional yogurts fortified with seed extracts at different concentrations. For this aim, batch hot water extraction was conducted and extraction conditions were optimized to produce Vitis vinifera L. grape seed extract using with the highest antioxidant activity. The fortification of yogurts was conducted at 0.1- 0.15 and 0.2 g/ 100g extract level and antioxidant, physicochemical, microbial and sensory characteristics of the yogurt samples were analyzed. Results showed that antioxidant activity of fortified yogurts were higher and up to 14 % more antioxidant activity was detected compared to the control samples. Yogurt samples preserved their physicochemical characteristics. Although sample with 0.1 g/100 g extract had highest scores in overall acceptance, the sample containing the highest extract concentration of 0.2 g/100 g, exhibited negative perceptions by panelists in sensorial analysis. In conclusion, grape seed may be used in traditional yogurt production by improving the taste and antioxidant potential. The fortification levels of 0.1-0.15 g/100 g grape seed extract might be more feasible in functional yogurt production and might be more recommended for consumer’s appreciation in terms of positive health effects.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, antioksidan aktivitesi yüksek üzüm çekirdeği ekstraktı elde etmek ve farklı konsantrasyonlardaki çekirdek ekstraktları ile takviye edilmiş geleneksel yoğurtların kalite özelliklerini araştırılmasıdır. Bu amaçla ilk olarak sıcak su ekstraksiyonu uygulanarak en yüksek antioksidan aktiviteye sahip Vitis vinifera L. üzüm çekirdeği ekstraktı üretmek için ekstraksiyon koşulları optimize edilmiştir. Yoğurtların zenginleştirilmesi 0.1 - 0.15 ve 0.2 g/100g ekstrakt düzeyinde yapılmıştır. Yoğurt numunelerinin antioksidan, fizikokimyasal, mikrobiyal ve duyusal özellikleri analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, zenginleştirilmiş yoğurt numunelerinin antioksidan aktivitesinin daha yüksek olduğunu ve kontrol numunelerine kıyasla % 14'e kadar daha fazla antioksidan aktivite gösterdikleri tespit edilmiştir. Yoğurt numunelerinin ise fizikokimyasal özelliklerini korunmuştur. Duyusal analizlerde 0.1 g / 100 g ekstrakt içeren örnekler genel kabul görmede en yüksek puana sahip olmasına rağmen, 0.2 g / 100 g içeren örnekler panelistlerce olumsuz algılanmıştır. Sonuç olarak, üzüm çekirdeği ekstraktı geleneksel yoğurt üretiminde tat ve antioksidan özelliğini arttırmak için kullanılabilir. 0.1-0.15 g / 100 g düzeyinde üzüm çekirdeği ekstraktı ile zenginleştirme, fonksiyonel yoğurt üretiminde makul olmakta ve olumlu sağlık etkileri açısından tüketicilerin beğenisine daha fazla hitap etmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.30607/kvj.596784en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGrape Seeden_US
dc.subjectExtractionen_US
dc.subjectYogurten_US
dc.subjectFunctional Fooden_US
dc.subjectAntioxidanten_US
dc.titlePhysicochemical characteristics and antioxidant capacity of traditional yogurt fortified with grape (vitis vinifera l.) seed extract at different levelsen_US
dc.title.alternativeÜzüm (vitis vinifera l.) çekirdeği ekstraktı ile zenginleştirilmiş geleneksel yoğurdun fizikokimyasal özellikleri ve antioksidan kapasitesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Veteriner Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-5914-3901en_US
dc.authorid0000-0003-2912-451Xen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.startpage389en_US
dc.identifier.endpage395en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorDemirbüker Kavak, Dilek
dc.contributor.institutionauthorAkdeniz, Bilge


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record