Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTomar, Oktay
dc.contributor.authorAkarca, Gökhan
dc.contributor.authorÇağlar, Abdullah
dc.date.accessioned2021-09-23T10:30:10Z
dc.date.available2021-09-23T10:30:10Z
dc.date.issued31.03.2020en_US
dc.identifier.citationTomar, O. , Akarca, G. & Çağlar, A. (2020). Farklı Çimlendirme Süreleriyle Üretilen Malt Sirkelerin Bazı Kalite Özellikleri . Kocatepe Veterinary Journal , 13 (1) , 30-37 . DOI: 10.30607/kvj.650421en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/kvj/issue/50428/650421
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30607/kvj.650421
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/9232
dc.description.abstractBu çalışmada; kışlık arpalık maltlardan farklı çimlendirme süreleriyle üretilmiş üç farklı malt sirkesinin bazı kalite özellikleri belirlenmiştir. Sirke örneklerinin kuru madde, asitlik, briks, kül, iletkenlik ve yoğunluk değerleri malt sirkesi örneğine kıyasla, çimlendirildikten sonra kurutulan örneklerde daha yüksek olduğu (P<0.05) tespit edilmiştir. Buna karşın; pH, alkol, antioksidan kapasitesi ve toplam fenolik madde miktarlarının ise daha düşük olduğu belirlenmiştir (P<0.05). Briks (%) ve alkol (%) miktarları bakımından en yüksek değerlerin (%5.7 ve %0.025) 12 gün çimlendirildikten sonra elde edilen malt sirkesi örneklerine (CM12) ait olduğu, iletkenlik (mS/cm) ve yoğunluk (g/cm3) değerlerinin ise, çimlendirme süresi boyunca artış gösterdiği belirlenmiştir (P<0.05). Üretilen 3 farklı malt sirkesi numunelerinde en yüksek antioksidan kapasitesi ve toplam fenolik madde miktarlarının 1.15 µg TE/mL ve 690.30 mg GAE/L ile malt sirkesi örneğinde olduğu, L* ve b* değerlerinin çimlendirme süresi boyunca azalış gösterdiği (P<0.05); buna karşın a* değerinin ise artış gösterdiği (P<0.05) tespit edilmiştir. Mineral bakımından en yüksek Na, Mg, B ve S değerleri malt sirkesi, K, P, Ca, Mn değerleri, CM12 ve Fe, Zn değerleri ise CM7 örneklerinde belirlenmiştir. Renk, aroma, koku, görünüş ve genel beğeni kriterleri açısından en yüksek beğeni puanlarını CM7 örneklerinin aldığı görülmüştür (P<0.05).en_US
dc.description.abstractIn this study; some quality properties of three different malt vinegars produced with different germination periods than winter barley malts were determined. Dry matter, acidity, brix, ash, conductivity and density values of malt vinegar samples were found to be higher than the samples dried after the germination (P<0.05). However, it was determined that pH, alcohol, antioxidant capacity and total phenolic content values were lower (P<0.05). The highest values in terms of brix (%) and alcohol (%) (5.7% and 0.025%) were determined in the malt vinegar samples obtained after germination for 12 days (CM12). Conductivity (mS/cm) and density (g/cm3 ) values increased during the germination period (P<0.05). The highest antioxidant capacity and total phenolic contents of three different malt vinegar samples were 1.15 µg TE/mL and 690.30 mg GAE/L in malt vinegar samples, respectively. L* and b* values decreased during the germination period (P<0.05), however a* value increased (P<0.05). In terms of mineral contents, the highest Na, Mg, B and S values were found in malt vinegar samples. The highest K, P, Ca, Mn values were determined in CM12. The highest Fe, Zn values were determined in CM7. In terms of color, aroma, smell, appearance and general appreciation scores, the highest appreciation scores were obtained from CM7 (P<0.05).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.30607/kvj.650421en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArpaen_US
dc.subjectMalten_US
dc.subjectSirkeen_US
dc.subjectKalite Özelliklerien_US
dc.titleFarklı çimlendirme süreleriyle üretilen malt sirkelerin bazı kalite özelliklerien_US
dc.title.alternativeSome quality properties of malt vinegars produced with different germination periodsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Veteriner Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-5761-7157en_US
dc.authorid0000-0002-5055-2722en_US
dc.authorid0000-0002-9716-8795en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.startpage30en_US
dc.identifier.endpage37en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAkarca, Gökhan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record