Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHitit, Aytekin
dc.contributor.authorYazıcı, Ziya ÖZGÜR
dc.contributor.authorTalaş, Şükrü
dc.contributor.authorŞahin, Hakan
dc.date.accessioned2014-11-25T13:31:58Z
dc.date.available2014-11-25T13:31:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2147-5296
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/924
dc.description.abstractBu çalışmada vakum ark ergitme ve döküm yapabilme yeteneğine sahip bir döküm ocağı tasarımı yapılmıştır. Kontrollü ve orta dereceli vakum seviyelerinin sağlandığı bu cihazda, yüksek ergime sıcaklığına sahip alaşımların ergitme işlemleri yapılabilmektedir. Laboratuvar ölçekli olan bu tasarım, metalik cam malzemelerin üretiminde kullanılan damlatma/düşürme döküm, eğerek döküm, emmeli döküm ve piston-örs döküm yöntemlerinin hepsini içermektedir. Bu yöntemler sayesinde, koruyucu argon atmosferi altında hızlı soğutma sürecinin ihtiyaç duyulduğu amorf yapıya sahip alaşımların üretilebilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak, tasarlanan vakum ark ergitme ve döküm cihazı ile kobalt esaslı iri hacimli metalik cam alaşımlar ve amorf alaşım kaplı çeşitli metal kompozit malzemeler üretilerek, elde edilen yeni malzemelerin mikroyapı, mekanik ve termal özellikleri incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the development of a furnace with the capability of vacuum arc melting and casting is described. Melting process of the alloys with high melting temperatures can be achieved by this machine that involves controlled atmosphere and medium vacuum levels via electric arc. It was also aimed to produce metallic glasses with amorphous structure that needs rapid cooling processes. The design scaled for laboratory utilizes several methods applied for the production of metallic glass materials, such as drop casting, tilt casting, suction casting and piston-anvil casting methods. As a result, Cobalt-based bulk glassy alloys and composite structures coated with metallic glass were successfully produced and investigated the microstructural, mechanical and thermal properties of the alloys.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArk Ergitme/Döküm Ocağı Tasarımıen_US
dc.subjectHızlı Soğutmaen_US
dc.subjectMetalik Cam Kompoziten_US
dc.titleMetalik Cam ve Kompozitlerinin Üretimi için Vakum Ark Ergitme ve Döküm Fırının Tasarımıen_US
dc.title.alternativeDesigning of An Arc Melting and Casting Furnace for Production of Metallic Glass and Compositesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar.Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.endpage30en_US
dc.identifier.issueÖzel Sayıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record