Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Çift Dizi Uzayları ve Rıesz Ortalaması 

      Bu tez çalışması, altı bölümden ibarettir. Birinci bölüm, giriş bölümüdür. İkinci bölümde, mevcut literatürde yer alan ve çalışmamızda kullanacağımız konu ile ilgili tanım ve teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümde; çift ...