Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Küme Dizilerinin Quasi-İnvaryant Yakınsaklığı 

      Gülle, Esra (2018)
      Bu tez çalışması altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çalıştığımız tez konusu ile ilgili kavramların tarihsel gelişiminden bahsedildi. İkinci bölümde, çalışmamız için temel teşkil eden tanım, notasyon ve teoremler ...