Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKahraman, Necmi
dc.contributor.authorSaka, Bengi Deren
dc.date.accessioned2021-10-13T13:27:26Z
dc.date.available2021-10-13T13:27:26Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/9465
dc.description.abstractGeleneksel Türk evleri, özgün mimariyle olduğu gibi iç mekânları ve ince yapı elemanlarıyla da, geleneksel kültürün vazgeçilmez yapılarıdır. Geleneksel Türk Evleri’nin yapılış tarzı ve mimari özellikleri dikkate alındığında odaların mekânsal organizasyonu ve kullanılan, ince yapı ve sabit donatı elemanları önemli rol oynar. Bu çalışmada literatürde yer alan geleneksel Türk Evi’nin plân tipleri ve yapısal özellikleri bağlamında Trabzon’un Akçaabat ilçesi Orta Mahalle’de bulunan evlerin elemanları ve mekân tipolojisi özellikleri incelenmiştir. Genel olarak bakıldığında, geleneksel yapılar bulundukları yöreye göre mekân tipolojileri, donatı elemanlarının malzemeleri, boyutları ve yerleşim düzenleri farklılıklar göstermektedir. Sonuç olarak Orta Mahalle’de seçilen evlerin plân tipi, cephe ve yapısal özellikleri, sabit donatı elemanları, iç mekân düzenlemesi incelendiğinde geleneksel Türk Evi’nin genel karakterini yansıttığı görülmektedir.en_US
dc.description.abstractTraditional Turkish houses are indispensable structures of traditional culture with their interiors and fine building elements elements as well as their original architecture. Considering the construction style and architectural features of Traditional Turkish Houses, the spatial organization of the rooms, the fine buildng and equipment elements were used play an important role. In this study, the fine building elements and space tyology characteristics of the traditional Turkish houses which are located in the Orta Mahalle of Akçaabat District of Trabzon were examined by the contxet of the plan types and structural features. Generally speaking, tradional buildings differ in their location typologies, materials, fine building elements, sizes and layout of the buildngs. As a result, when the plân type, facade and structural features, fine buildng elements and interior design of the houses which were selected in Orta Mahalle are examined, it is sceen that they reflect the general character of the tradional Turkish House.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGeleneksel Akçaabat Evlerien_US
dc.subjectgeleneksel yapıen_US
dc.subjectmekân plânlamasıen_US
dc.subjectgeleneksel ince yapı elemanlarıen_US
dc.titleGeleneksel türk evi ince yapı elemanları; Trabzon-akçaabat ilçesi Orta mahalle evleri incelemesien_US
dc.title.alternativeTraditional turkish house fine building elements; Trabzon-akçaabat orta mahalle houses reviewen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSaka, Bengi Deren


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record