Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Letife
dc.contributor.authorMeşe, Büşra
dc.date.accessioned2021-10-14T08:48:18Z
dc.date.available2021-10-14T08:48:18Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/9489
dc.description.abstractİşletmeler finansal performanslarını belirlemek ve gelecekleri hakkında doğru tahminlerde bulunmak amacıyla işletmelerin mali tablolarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Performans değerlendirmesi yapılırken çok sayıda kriter ve çok sayıda işletmelerin bulunması finansal oranların çelişkili sonuçlarına neden olmakta ve bu da karar verme işlemini zorlaştırmaktadır. Bu durumun önlenebilmesi için Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Çalışmada BİST’te işlem gören gıda sektöründeki 17 işletmenin finansal performansları 2013-2019 dönemlerine ait 10 finansal oran kullanılarak değerlendirilmektedir. Analizde ÇKKV tekniklerinden Entropi, TOPSIS, EDAS ve COPRAS yöntemleri kullanılarak işletmelerin performans sıralaması yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda 2013 yılında DARDL işletmesi üç yönteme göre birinci sırada yer almaktadır. 2014 yılında TATGD işletmesi EDAS ve COPRAS yönteminde birinci sırada yer almaktadır. 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında ÜLKER işletmesi üç yönteme göre birinci sırada yer almaktadır. 2019 yılında EKİZ işletmesi üç yönteme göre birinci sırada bulunmaktadır. Çalışma bulguları, işletme performans değerlendirilmesinde TOPSIS, EDAS ve COPRAS yöntemlerinin birbirini desteklediğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractIt is necessary to evaluate the data obtained from the financial statements of the companies in order to determine their financial performance and to make accurate predictions about their future. When performing performance evaluation, the prensence of many criteria and many companies causes contradictory results of financial rations, which makes the decisionmaking process difficult. In order to prevent this situantion, Multi Criteria Decision Making (MCDM) methods are used. In the study, the financial performances of 17 companies in the food sector traded on BIST are evaluated using 10 financial ratios for the 2013-2019 periods. In the analysis, the performance ranking of the companies was made by using Entropy, TOPSIS, EDAS and COPRAS methods. As a result of the study, in 2013, DARDL enterprise ranks first according to three methods. In 2014, TATDG company ranks first in EDAS and COPRAS method third in TOPSIS method. In 2015, 2016, 2017 and 2018, ULKER company ranks first according to theree methods. In 2019, EKIZ enterprise ranks first according to theree methods. The study findings show that TOPSIS, EDAS and COPRAS methods support each other in company performance evaluation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇKKVen_US
dc.subjectEntropien_US
dc.subjectTopsısen_US
dc.subjectEdasen_US
dc.subjectCoprasen_US
dc.titleBist’te işlem gören gıda sektöründeki işletmelerin performanslarını entropi ağırlıklandırmaya dayalı yöntemlerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeComparative evaluation of the performance of companies in the food sector traded in bist with methods based on entropy weightingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorMeşe, Büşra


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record