Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGürsoy, Tuğba
dc.contributor.authorYönetken, Ahmet
dc.date.accessioned2022-01-17T07:58:00Z
dc.date.available2022-01-17T07:58:00Z
dc.date.issued01/08/2021en_US
dc.identifier.citationGürsoy, T. & Yönetken, A. (2021). Algılayıcı Türlerinin Güneş Takip Sisteminde Etkinliğinin Araştırılması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (25), 112-119en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat/issue/62595/843262
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31590/ejosat.1007528
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/9866
dc.description.abstractTeknolojinin gelişmesi, enerjiye olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Fosil yakıtların sınırlı olması alternatif enerji kaynakları aramaya teşvik etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı artan enerji talebini karşılamada önemli bir yere sahiptir. Güneş enerji teknolojileri günümüzde sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Güneş enerjisinden yüksek verimlilikle güç elde etmede güneş takip sistemleri gündeme gelmektedir. Bu çalışmada Güneş takip sistemleri çift eksenli olarak tasarlanmıştır. Güneş panelleri aynı teknik özelliklere sahiptir. Güneş panellerine üzerine üç farklı tip algılayıcı yerleştirilmiştir. Algılayıcı türlerinin aynı tip enerji üretimine olan performansları karşılaştırılmıştır. Sistemin sabit ve hareketli konumda belirli aralıklarla gerilim ve akım değerleri ölçülmüştür. Elde edilen verilere göre güneş panellerinin sabit ve hareketli konumda toplam üretimleri karşılaştırıldığında hareketli konumda sabit konuma göre; LilyPad Işık Sensörlü sistemde %36,68 oranında, SMD Sensörlü sistemde %38,42 ve LDR’li sistemde %43,58 oranında artış görülmüştüren_US
dc.description.abstractThe scope of the present study is to investigate the change of ultrasonic velocity with the physical and mechanical properties of Ni-TiWC composites. Since the materials used in the aerospace and automotive industries are exposed to high temperatures, friction andhigh stresses, the need for metal matrix composite materials used in manufacturing applications such as cutting discs and inserts hasincreased rapidly. Ni-Ti metal matrix composites reinforced with WC were circularly shaped in uniaxial hydraulic press. A mixture of30% Ni, 2% Ti and 68% WC powders was sintered at 1000°C-1400°C with argon atmosphere in a tube furnace and were fabricatedby electroless plating technique. XRD (X-Ray diffraction), SEM (Scanning Electron Microscope), compressive testing, hardness andultrasonic velocity measurements were employed to investigated the mechanical and physical properties of specimens. Experimentalresults showed that ultrasound velocity values increased polynomial linearly with increasing sintering temperature. In addition, thefact that the highest sintering temperature resulted in 429.1HV hardness at 1400°C is an indication that the structure has become morerobust and compact. The change in ultrasonic velocities with the increase in sintering temperature is proof that the bonding in thestructure is better and the particle growth is well achieved.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEuropean Journal of Science and Technologyen_US
dc.identifier.doi10.31590/ejosat.843262en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlgılayıcılaren_US
dc.subjectSensorsen_US
dc.subjectYenilenebilir Enerjien_US
dc.subjectGüneş Takip Sistemlerien_US
dc.subjectRenewable Energyen_US
dc.subjectSolar Tracking Systemsen_US
dc.titleAlgılayıcı türlerinin güneş takip sisteminde etkinliğinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe effect of mechanical properties on the ultrasonic velocity of ceramic based composites fabricated by electroless coating techniqueen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-1844-7233en_US
dc.identifier.startpage112en_US
dc.identifier.endpage119en_US
dc.identifier.issue25en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYönetken, Ahmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [17]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record