Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOktal, Özlem
dc.date2014-12-23
dc.date.accessioned2014-12-23T08:55:47Z
dc.date.available2014-12-23T08:55:47Z
dc.date.issued2000-12
dc.identifier.citationOktal, Ö . (2001). PERSONEL EĞİTİMİNDE İNTERNET KULLANIMI . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 87-100
dc.identifier.issn1302-1966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1376
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911606
dc.description.abstractGünümüzde meydana gelen yeni değişimler, yapılan bilimsel araştırmaların yerine yenilerinin eklenmesi, nüfusun artan oranda seyretmesi, yeni ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmakta, insanların yeni beklenti ve istekleri işletmeleri, başka bir ifadeyle, ürün ve hizmet arz edenleri karşı karşıya bırakmaktadır. Bilginin artması yeni ürünlerin piyasaya arzedilmesi, beklentilerin çeşitlilik kazanmasına yol açmaktadır. İşletmeler arasında yoğun rekabet koşullarını da beraberinde getiren bu durum karşısında işletmelerin üstünlük kazanabilmesi için her alanda değişiklikleri yakından, izlemesi hatta uygulaması gerekmektedir. İnternet teknolojisi, işletmelerde yer alan birimlerin aralarındaki bilgi alışverişinin hızlı bir şekilde sağlanması, dolayısıyla kararların hızlı ancak doğru bir şekilde verilmesine ve iş veriminin artmasına yol açmaktadır. Yeni gelişmelerden organizasyon üyelerinin haberdar olması eğitim ve geliştirme ile sağlanmaktadır. Bu eğitim ve geliştirme programlarının gelişen yeni teknolojilerden biri olan internet desteğiyle sağlanması değişime ayak uydurmanın en hızlı yoludur.en_US
dc.description.abstractNowadays new developments in scientific researches and population in the world give rise to the new products. This situation brings companies, offering products and service, face to face with consumer expectation and their new needs. Offering the new products to the market related to knowledge enlargement cause diversity of expectations. Companies have to follow and use all technological changes in such a competitive condition. Providing rapid information communication between the business departments cause quick and correct decision making and effective productivity by the help of internet technology. It’s possible to transfer the new technologies to the organization members by training and developmental programs. The best way to realize training and developmental programs is to use internet which is the newest developing communication technology in the world.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPersonel Eğitimien_US
dc.subjectİnternet Kullanımıen_US
dc.titlePersonel eğitiminde internet kullanımıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAnadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.startpage87en_US
dc.identifier.endpage99en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record