Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCansız, Harun
dc.date2014-12-23
dc.date.accessioned2014-12-23T13:54:09Z
dc.date.available2014-12-23T13:54:09Z
dc.date.issued2000-12
dc.identifier.citationCansız, H . (2001). KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA TOPLAM KALİTE YÖNETIMİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 291-306
dc.identifier.issn1302-1966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1389
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911633
dc.description.abstractİletişimin yaygınlaştığı günümüzde, gerek insanların ve gerekse toplumlarm beklentileri sürekli artmaktadır. Yönetişim konusundaki iyileştirme çabalarından birisi de “Toplam Kalite Yönetimi” anlayışının kamusal hizmetlerin sunumunda uygulanabilmesi arayışıdır. Bu çalışma kısaca kamu hizmetlerin sunumda toplam kalite yönetiminin uygulanabilmesini tartışmaktadır.en_US
dc.description.abstractDue to very popularitiy of communication at present, both people and societies’ expectations are increasing. One of betterment efforts in governance is that how total quality management can be implemented in supplying public services. This paper, in short, argues whether total quality management in supplying public service is possible to implement.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToplam Kalite Yönetimien_US
dc.subjectKamu Hizmetlerien_US
dc.subjectYönetimen_US
dc.titleKamu hizmetlerinin sunumunda toplam kalite yönetimien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.startpage291en_US
dc.identifier.endpage305en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record