Show simple item record

dc.contributor.advisorSözbilir, Halim
dc.contributor.authorAkar, Erkan
dc.date.accessioned2015-03-10T08:56:38Z
dc.date.available2015-03-10T08:56:38Z
dc.date.issued2004
dc.date.submitted2004
dc.identifier.citationen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/2578
dc.description.abstractİnternet ve Web’in giderek yaygınlaşması, pazarlamada yerleşik paradigmaları değiştirerek farklı bir bakış açısını ve yeni pazarlama anlayışlarını zorunlu kılmaktadır. Elektronik müşteri ilişkileri yönetimi(E-CRM) bu kapsamda farklı bir platformda işletme ile müşterileri bir araya getirmektedir. Elektronik müşteri ilişkileri yönetimi, işletmelere bireysel olarak müşterilerin daha özel istekleri üzerinde yoğunlaşma ve müşteri deneyimlerini zenginleştirme olanağı sağlamaktadır. Müşteri isteğine göre uyarlamanın ön planda olduğu elektronik müşteri ilişkileri yönetimiyle daha özelleştirilmiş ürün sunumu yapmak ve daha fazla müşteri memnuniyeti ve sadakati sağlamak mümkündür. Müşteri isteğine göre uyarlama ve kişiselleştirme sayesinde bireysel müşteri talep ve beklentilerini karşılama imkanı elde eden işletmeler, elektronik müşteri ilişkileri yönetimiyle daha fazla müşteri değeri yaratabilmektedir. Bu çalışmada sanal ortamda nasıl etkili müşteri ilişkileri kurulabileceği, nasıl uzun dönemli ilişkiler ve müşteri memnuniyeti sağlanabileceği ele alınmaktadır. Bu amaçla THY Web sitesi incelenerek müşteri memnuniyeti sağlayıp sağlamadığı ortaya konmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIncreasing spreading of Internet and Web worldwide requires a different perspective and new marketing insights, changing settled paradigms in marketing. In this context, electronic customer relationship management brings companies and customers together on a different platform. Electronic customer relationship management provides opportunities for the companies to individually focus on more specific demands of the customers and to enrich customers’ experiences. Through the E-CRM, in which customization stands in the forefront, it is possible to supply more privatized service or product and to provide more customer satisfaction and loyalty. Having opportunities to meet customers’ demands and expectations through customization and personalization, companies, applying E-CRM, can create more customer value. In this study, it is analyzed how to establish effective customer relationships, and how to compose long-term relationships and customer satisfaction in virtual environment. For this purpose, Turkish Airlines’ Web site has been examined whether it provides customer satisfaction or not.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectWeben_US
dc.subjectElektronik Müşterien_US
dc.subjectTHYen_US
dc.titleSanal Ortamda Müşteri İlişkileri Yönetimi ve THY Web Sitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerineen_US
dc.title.alternative’The Customer Relationship Management in Virtual Environment and Effect of Turkish Airlines’ Web Site on Customer Satisfactionen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR128668en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record