Show simple item record

dc.contributor.advisorYücel, Cemil
dc.contributor.authorDönmez, Habib
dc.date.accessioned2015-03-13T09:51:31Z
dc.date.available2015-03-13T09:51:31Z
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2782
dc.description.abstractBu araştırma, ilköğretim kademesindeki velilerin okuldan beklentilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma betimsel bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini Uşak ili ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin velileridir. Araştırmanın örneklemini 14 ilköğretim okulundan 402 veli oluşturmaktadır. Velilerin okulla ilgili görüşleri ve beklentileri konusunda anket hazırlanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Bu sorular; okul idaresinin velilere karşı tutumu nasıldır, velilerin bu konudaki görüşleri nelerdir, öğretmenlerin velilere karşı tavırları nasıldır, okulun fiziki yeterliği uygun mudur, okulun üstün yetenekli öğrencileri yönlendirmedeki durumu nasıldır, okullara yapılan bağışlar gerekli midir, başarı ölçmede test uygulamanın gerekliliği var mıdır, okulda rehberlik uygulanması yeterli midir, bir veli okula gittiğinde rahat iletişim kurabiliyor mu gibi sorular hazırlanmıştır. Yapılan değerlendirmelere göre velilerin okuldan beklentilerinin olumlu düzeyde olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to descover expectations and perceptions of parents. Population of the study consrats of the all elementer school parents in Uşak province of Turkey. The sample of the study consists of 402 parents from 14 elemantery school. Pereeptions and expectations of parents were examined in the light of responses given to a survey developed by the researcher. Survey questions covered topics related to school administretors’ attitudes toword parents, teachers’ attitudes toword parents, conditions of the building and facilities, gifted and talented program, councelig program, fund raising, testing, and school-parents communication. Result show that parents have a positive pereeption on most of the issues.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVelien_US
dc.subjectÖğrenci Velilerien_US
dc.subjectBeklentien_US
dc.titleİlköğretim Kademesindeki Öğrenci Velilerinin Okuldan Beklentileri İle İlgili Görüşlerien_US
dc.title.alternativeParents Expectations From Elemantary Schoolsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record