Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzkara, Belkıs
dc.contributor.authorAtalay, Meltem
dc.date.accessioned2015-03-16T14:25:29Z
dc.date.available2015-03-16T14:25:29Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2874
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, kurumsal ataletin ve alt boyutlarının; yabancılaşma ve yabancılaşmanın alt boyutları ile işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla ilk olarak değişkenler arasındaki kuramsal ilişkinin tespit edilmesi amacıyla literatür taraması yapılmıştır. Söz konusu etkiler ayrıca Afyonkarahisar ilinde faaliyet göstermekte olan kamu bankalarında görev yapan çalışanlara uygulanan anket sonucunda elde edilen verilerin analiz edilmesi suretiyle de incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kurumsal ataletin çalışanların yabancılaşma, yabancılaşmanın alt boyutlarına ilişkin düzeyleri ve işten ayrılma niyetleri üzerinde pozitif yönde etkisi olduğu bulunmuşturen_US
dc.description.abstractThepurpose of thisstudy is tosearcheffect of organizationalinertiaanditssub- dimensions on alienationanditssub-dimensionsandintentiontoleavethejob. Forthispurpose, firstlytoinvestigatethetheoreticalrelationshipbetweenvariables, literaturewerereviewed. Alsothisrelationshipandeffectsareinvestigatedthroughanalysingdatasobtained as a result of surveyconducted on theemployeeswhowork in a state- ownedbanks in theprovince of Afyonkarahisar. Accordingtotheresult of research; it is found of thatorganizationalinertia has possitiveeffects on alienationanditssub- dimensions; andintentiontoleavethejob of employees.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAtaleten_US
dc.subjectKurumsal Ataleten_US
dc.subjectYabancılaşmaen_US
dc.subjectİşten Ayrılma Niyetien_US
dc.titleKurumsal Ataletin Yabancılaşma ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of the Organizational Inertia to Alienation and Intention to Leave the Joben_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record