Show simple item record

dc.contributor.advisorOcak, Gürbüz
dc.contributor.authorKurşun, Ayşegül
dc.date.accessioned2015-03-23T07:05:44Z
dc.date.available2015-03-23T07:05:44Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3121
dc.description.abstractAraştırma, 2005 Hayat Bilgisi Dersi Programının Araştırma Becerilerine Ulaşabilirliğini Öğretmen Görüşlerine Göre belirlemek için yapılmıştır. Araştırmanın katılımcıları belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden, maksimum çeşitlilik örneklemesi temel alınmıştır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim olup, veri toplama aracı olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. 7 soruluk bir öğretmen görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu yarı yapılandırılmış, standartlaştırılmış açık-uçlu görüşme türü baz alınarak hazırlanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerine uygun olarak analiz edilmiş ve değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenler, araştırma becerilerinin öğrencilere kazandırıldığı konusunda niteliksel olarak olumlu görüş bildirmişlerdir. Araştırma becerilerinin kazandırılması sırasında yaşanan olumsuzluklar ve karşılaşılan güçlükler; çevresel faktörler, ailenin soysa-ekonomik düzeyi, öğretmenlerin çalıştıkları okul türüne göre imkânsızlıklar olarak belirtilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out to determine if the 2005 social studies syllabus would accomplish reaching out to the study skills to study skills according to teachers’ opinions. The study population consisted of teachers working in Afyonkarahisar. These teachers were identified and evaluated by "stratified sampling" technique using maximum samples. The study has the characteristics of phenomenology of the qualitative research designs. In this study, seven-question teacher interview form was usedInterview form was developed based upon semi-structured, standardized open-ended interview. Data collected in this study was properly analyzed and accessed via qualitative research methods. As a result of the study, teachers expressed qualitatively positive opinion on upskilling students with study skills in Social Studies rogramme. It was stated that the negative effects and the encountered difficulties inthe course of upskilling students with study skills were environmental factors, socio-economic level of the family and the impossibilities depending on the type of the school the teachers have been working. Suggestions that could be effective in upskilling with study skills have been made considering the teachers’ opinion.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHayat Bilgisi Programıen_US
dc.subjectAraştırma Becerilerien_US
dc.title2005 Hayat Bilgisi Dersi Programının Araştırma Becerilerine Ulaşabilirliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Nitel Bir Araştırma)en_US
dc.title.alternativeAssessment on Accessibility of Social Studies Syllabusto Study Skills in Respect of Teachers’ Opinion (A Qualitative Research)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record