Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErgün, Mustafa
dc.contributor.authorErgün, Ertuğrul
dc.date.accessioned2017-04-05T07:55:47Z
dc.date.available2017-04-05T07:55:47Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1308-1659
dc.identifier.urihttp://www.keg.aku.edu.tr/arsiv/c1s1/c1s1m1.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4483
dc.description.abstractBilgisayarların hemen her alanda gerçek işlevlerini göstermesi ve yaygın olarak kullanılmaya başlanması internet sayesinde ortaya çıkmaktadır. Artık bilgisayarlar çok kimsenin anlamadığı ve sınırlı sayıda işler yapmakta kullanılan bir araç olmaktan çıkmış, işletme, sanayi, tıp, eğlence gibi hemen her sektörde hayatı kolaylaştıran uygulama alanları bulmuştur. Eğitim, gerek bilgisayarlardan gerekse internetten, diğer sektörlerin yararlandığından daha fazla yararlanma olanaklarına sahiptir. Bunun başlangıcı da okulların web siteleridir. Web sitelerin tasarımında ve çeşitli özelliklerinin değerlendirilmesinde çok yönlü çalışmalar yapılmaktadır. Sitelerin yaygınlaşması, herkesin bir şey aradığında önce internette araması ve internete bağlı yaşamın her gün biraz daha artması; bu sitelerin oluşturulma ve geliştirilmesinde birtakım standartların ortaya konması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Aşağıdaki makale, internetin özgür karakterini ve kişilerin algılama çeşitliliğini bozmadan, donanım ve yazılım alanındaki gelişmelere paralel olarak web sitelerinin nasıl değerlendirildiği ve ilerde nasıl değerlendirilebileceği hakkında yapılmış olan bir çalışmadır. Amaç, öncelikle eğitimcilerin mevcut web sitelerinin geliştirilmesinde ve yeni web siteleri tasarımında bu değerlendirme ölçüt ve özelliklerinden yararlanmasıdır.en_US
dc.description.abstractAbstract: The internet technology and advances in this technology resulted in widespread uses of computers in many areas. Computers are not used anymore to perform limited applications to which people are unfamiliar. Now, they have been used in numerous areas, such as business, industry, medicine, entertainment and so forth for variety of purposes to facilitate the life. Education is also an important area where both computers and internet can be used more commonly as compared to the other areas. The most basic use of internet in education is schools’ websites. There are studies that investigate designing and evaluating web sites. It is necessary to create standards about developing websites because the internet is the first means used to search for information. This study was conducted about how (school) websites can be and will be evaluated based on development in hardware and software technology. The purpose, first of all, is to propose a list of features and criterion educators can use to evaluate current websites and to develop new ones.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectWeb Sitesien_US
dc.subjectEğitim Kurumlarıen_US
dc.subjectBilgisayaren_US
dc.titleWeb Sitelerinin Çeşitli Özellikleri Ve Eğitim Kurumları Web Sitelerine Yansımalarıen_US
dc.title.alternativeVarious Features of Web-Sites and Reflection of Educational Institutions on Web-Sitesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksek Okulu
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage2en_US
dc.identifier.endpage19en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record