Show simple item record

dc.contributor.authorAKYÜZ, Ali
dc.date.accessioned2017-10-05T08:46:06Z
dc.date.available2017-10-05T08:46:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/04/012202109-116.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4592
dc.description.abstractPolietilen oksitin sulu çözeltilerde ultrasonik zincir kırılması çalışılmıştır. Çözelti konsantrasyonu ve sıcaklığın polietilen oksit zincir kırılmasına etkileri incelenmiştir. Sonikasyon 20 kHz ultrases frekansında sabit güç ile 1x10-3 , 2x10-3 , 3x10-3 , 4x10-3 g/mL polietilen oksit konsantrasyonlarında ve 10, 20, 30, 40 0 C sıcaklıklarda gerçekleştirilmiştir. Polimer zincir kırılması çözeltinin spesifik viskozitesinin sonikasyon zamanına göre değişimi cinsinden karakterize edilmiştir. Teorik Madras ve Giz zincir kırılması modelleri viskozite ortalama molekül ağırlığı değişimini analiz etmek ve limit molekül ağırlığı – kırılma sabiti belirlemek için kullanılmıştır. Sonuçlar viskozite-molekül ağırlığının azaldığını ve zincir kırılmasının daha düşük sıcaklıklar ve çözelti konsantrasyonlarında daha hızlı ilerlediğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe ultrasonic chain scission of polyethylene oxide was studied in aqueous solutions. The effects of solution concentration and temperature on polyethylene oxide chains scission were investigated. Sonication is performed at 20 kHz ultrasound frequency with fixed power at 1x10-3 , 2x10-3 , 3x10-3 , 4x10- 3 g/mL polyethylene oxide concentration and temperatures of 10, 20, 30, 40 0 C. Poymer chain scission was charactrized in terms of the change in the specific viscosity of the solution as a function of sonication time. Theoretical Madras and Giz chain scission models were used to analyse the viscosity average molecular weight evaluation and determine the limit molecular weight – scission constant. Results show that viscosity - molecular weight decreased and the chain scission proceeded faster for lower temperatures and solution concentrations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.50676en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUltrasesen_US
dc.subjectPolietilen Oksiten_US
dc.subjectViskoziteen_US
dc.titlePolietilen Oksitin Ultrasonik Zincir Kırılması: Konsantrasyon ve Sıcaklık Etkisien_US
dc.title.alternativeUltrasonic Chain Scission of Polyethylene Oxide: Effect of Concentration and Temperatureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentMehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Emin Gülmez TBMYO, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programıen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage109en_US
dc.identifier.endpage116en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record