Show simple item record

dc.contributor.authorKeskin, Ahmet
dc.date.accessioned2017-10-24T08:33:22Z
dc.date.available2017-10-24T08:33:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttp://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/10/025904797-809.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4675
dc.description.abstractBu çalışmada, pamuk yağı biyodizelinin değişik oranlarda eurodizel yakıtına ilavesinin yanma, motor performansı ve emisyonlar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Deneyler tam yükte ve 1500 dev/dak ile 3000 dev/dak arasında 500 dev/dak aralıklarla gerçekleştirilmiştir. Deneylerde eurodizel yakıtına (CB0), % 10, %20 ve %50 pamuk yağı biyodizeli eklenerek (sırasıyla CB10, CB20 ve CB50 olarak isimlendirilen) elde edilen yakıt karışımları kullanılmıştır. Elde edilen bu yakıt karışımları elektrik dinamometresi ile yüklenebilen tek silindirli, dört zamanlı, hava soğutmalı, direk püskürtmeli bir dizel motorunda test edilmiş ve sonuçlar referans eurodizel yakıtı ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, referans eurodizel yakıtına pamuk yağı biyodizeli ilavesinin tüm devirler için motor gücü ve torkunda çok az düşüşe neden olduğunu göstermektedir. Özgül yakıt tüketiminde ise küçük bir artış gözlenmiştir. Tam yükte tüm devirler için pamuk yağı biyodizeli ilavesiyle birlikte CO, HC ve is emisyonlarının azaldığı, NOx emisyonlarının ise arttığı gözlenmiştir. Pamuk yağı biyodizeli karışımlarının tutuşma gecikmesi, pamuk yağı biyodizelinin düşük setan sayısı nedeniyle eurodizelden daha uzun olduğu gözlenmiştir. Ateşleme gecikmesi daha uzun olduğundan, ısı salınım hızı çok hızlı bir şekilde artmış ve yanma süresi kısalmıştır. Yakıtların maksimum yanma basınçları önemli bir değişiklik göstermemiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the effect of the addition of cottonseed oil biodiesel to eurodiesel fuel at different ratios on combustion, engine performance, and exhaust emissions was investigated. Tests were performed at full load and from 1500 rpm to 3000 rpm at 500 rpm intervals. In the experiments, fuel mixtures obtained from eurodiesel fuel (CB0), 10%, 20%, and 50% cottonseed oil biodiesel (named as CB10, CB20 and CB50 respectively) were used. The resulting fuel mixtures were tested in a four-stroke, directinjection, air-cooled, single-cylinder diesel engine that could be loaded with an electric dynamometer. And the results are compared with the reference eurodiesel fuel. The results show that the fuel cottonseed oil biodiesel addition to the reference eurodiesel causes a very little decrease in engine power and torque for all rpms. A slight increase in specific fuel consumption was observed. It has been observed that with the addition of cottonseed oil biodiesel for all rpms at full load resulted in a decrease in smoke, HC, and CO emissions and an increase in NOx emissions. It has been observed that the ignition delay of cottonseed oil biodiesel mixtures is longer than in eurodiesel due to the low cetane number of cottonseed oil biodiesel. As the ignition delay is longer, the heat release rate has increased very quickly and the combustion duration has been shortened. The maximum combustion pressures of the fuels did not show a significant change.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.57621en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlternatif yakıtlaren_US
dc.subjectBiyodizelen_US
dc.subjectPamuk yağıen_US
dc.subjectYanma karakteristiklerien_US
dc.subjectMotor performansıen_US
dc.subjectEgzoz emisyonlarıen_US
dc.titlePamuk Yağı Biyodizeli-Eurodizel Karışımlarının Tam Yükte Yanma, Performans ve Emisyonlara Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesien_US
dc.title.alternativeExperimental Investigation of the Effect of Cottonseed Oil BiodieselEurodiesel Mixtures on Combustion, Performance and Emissions at Full Loaden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentAbant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümüen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.startpage797en_US
dc.identifier.endpage809en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record