Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSezer, Yasin
dc.date.accessioned2021-05-03T18:05:46Z
dc.date.available2021-05-03T18:05:46Z
dc.date.issued1999en_US
dc.identifier.citationSezer, Y . (1999). CUMHURİYET VE HUKUK DEVRİMİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 39-52en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60882/902907
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8695
dc.description.abstractAtatürk ve arkadaşları Türkiye'nin çağdaş medeni düzeyine ulaşabilmesi için ülkemizde bir çok devrim yapmışlardır. Bu bağlamda hukuk alanında da devrim yapılmıştır. Türk hukuk devrimiyle İslami esaslara dayanan önceki hukuk sistemi terk edilerek laik batı hukuk sistemi benimsenmiştir. Hukuktaki devrim sadece kanun yapılması ile sınırlı değildir. Yargı teşkilatı da tamamen yeniden düzenlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCumhuriyeten_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectDevrimen_US
dc.titleCumhuriyet ve Hukuk Devrimien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bil. Fak.en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage39en_US
dc.identifier.endpage52en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSezer, Yasin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record