Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKula, Veysel
dc.contributor.authorTatoğlu, Ekrem
dc.date.accessioned2021-05-03T18:06:12Z
dc.date.available2021-05-03T18:06:12Z
dc.date.issued1999en_US
dc.identifier.citationKula, V , Tatoğlu, E . (1999). ULUSLARARASI İŞ ORTAKLIKLARININ NİTELİKLERİ VE KURULUŞ NEDENLERİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 23-38en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60882/902905
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8696
dc.description.abstractBu çalışma öncelikle iş ortaklıklarının karakteristiklerinin ve diğer stratejik işbirliklerinden ayırt edici özelliklerinin detaylı bir analizini sunmaktadır. İş ortaklıklarının farklı tanımları ortaya konmuştur. Çalışmada firmaları iş ortaklığı kurmaya iten stratejik faktör olan teknolojik bilgi, risk paylaşımı, tamamlayıcı kaynaklar, ölçek ekonomisi, piyasalara erişini ev sahibi ülke politikaları ele alınmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUluslararasıen_US
dc.subjectİş Ortaklıklarıen_US
dc.subjectNitelikleren_US
dc.titleUluslararası iş ortaklıklarının nitelikleri ve kuruluş nedenlerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bil. Fak.en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage38en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKula, Veysel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record